NEW CONCEPT

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

“Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi?”


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Cv. Tao Đàn
Concept: Trung Thu

NEWS & RETOUCH (102)

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15
Áo dài

Áo dài

by Đoàn Lưu Ký

2219 06-02-2015
I don't care

I don't care

by Lạc Thanh Tuấn

1609 05-02-2015
Nỗi Nhớ

Nỗi Nhớ

by Đặng Chức

2018 05-02-2015
Nắng

Nắng

by Đoàn Lưu Ký

1463 03-02-2015
Hương hoa cỏ lau

Hương hoa cỏ lau

by Quang Khue

2048 08-01-2015
A Little Love

A Little Love

by Nghiêng Song

5312 02-01-2015
Cô gái Trung Hoa

Cô gái Trung Hoa

by Thành Luân

4705 23-12-2014
Autumn Sunshine

Autumn Sunshine

by Ken Thái

2043 28-11-2014

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15