NEW CONCEPT

PHÔI PHA

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio

NEWS & RETOUCH (105)

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15
Áo dài

Áo dài

by Đoàn Lưu Ký

2404 06-02-2015
I don't care

I don't care

by Lạc Thanh Tuấn

1697 05-02-2015
Nỗi Nhớ

Nỗi Nhớ

by Đặng Chức

2124 05-02-2015
Nắng

Nắng

by Đoàn Lưu Ký

1542 03-02-2015
Hương hoa cỏ lau

Hương hoa cỏ lau

by Quang Khue

2197 08-01-2015
A Little Love

A Little Love

by Nghiêng Song

5706 02-01-2015
Cô gái Trung Hoa

Cô gái Trung Hoa

by Thành Luân

5392 23-12-2014

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15