NEW CONCEPT

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

“Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi?”


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Cv. Tao Đàn
Concept: Trung Thu

NEWS & RETOUCH (102)

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15
Chút nắng cuối thu

Chút nắng cuối thu

by FX Yam

2873 25-11-2014
From Paris with Love

From Paris with Love

by FX Yam

2139 11-11-2014
Yếm Đào

Yếm Đào

by Trần Hải Hậu

2888 09-11-2014
Ngã Ba DOF

Ngã Ba DOF

by FX Yam

2711 03-11-2014
Nắng, Gió và Em

Nắng, Gió và Em

by Masta Bin

2393 02-11-2014
Cô Dâu Ma

Cô Dâu Ma

by Masta Bin

2863 29-10-2014
Một Mình

Một Mình

by Đặng Chức

3061 17-10-2014
Dáng Ngọc

Dáng Ngọc

by Trung Thieu

3603 07-10-2014
Beauty Duc Ngoc Do

Beauty Duc Ngoc Do

by Duc Ngoc Do

2744 19-09-2014
Áo dài

Áo dài

by Trung Thieu

3085 18-09-2014

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15