NEW CONCEPT

PHÔI PHA

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio

NEWS & RETOUCH (105)

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15
Autumn Sunshine

Autumn Sunshine

by Ken Thái

2216 28-11-2014
Chút nắng cuối thu

Chút nắng cuối thu

by FX Yam

3287 25-11-2014
From Paris with Love

From Paris with Love

by FX Yam

2243 11-11-2014
Yếm Đào

Yếm Đào

by Trần Hải Hậu

3201 09-11-2014
Ngã Ba DOF

Ngã Ba DOF

by FX Yam

2884 03-11-2014
Nắng, Gió và Em

Nắng, Gió và Em

by Masta Bin

2655 02-11-2014
Cô Dâu Ma

Cô Dâu Ma

by Masta Bin

3186 29-10-2014
Một Mình

Một Mình

by Đặng Chức

3212 17-10-2014
Dáng Ngọc

Dáng Ngọc

by Trung Thieu

3762 07-10-2014

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15