NEW CONCEPT

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

“Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi?”


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Cv. Tao Đàn
Concept: Trung Thu

NEWS & RETOUCH (102)

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bâng khuâng

Bâng khuâng

by Chung VN

4423 31-03-2017
Duyên Sen

Duyên Sen

by Huỳnh Giang

3810 31-03-2017
Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ

by Phan Trung

3605 28-02-2017
Ảnh đẹp DON năm 2016

Ảnh đẹp DON năm 2016

by DON

9567 07-02-2017
Em giống mưa

Em giống mưa

by Ho Anh

2191 06-02-2017

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10