NEW CONCEPT

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúc thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó”

(Ly rượu mng – Phm Đình Chương)


Model: Miss Spring & more
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2019

NEWS & RETOUCH (105)

GALLERY (432) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Warrior

Warrior

by Duc Phan

2422 30-04-2017
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Xuân Bách

4735 30-04-2017
Bâng khuâng

Bâng khuâng

by Chung VN

4814 31-03-2017
Duyên Sen

Duyên Sen

by Huỳnh Giang

4084 31-03-2017
Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ

by Phan Trung

3761 28-02-2017
Ảnh đẹp DON năm 2016

Ảnh đẹp DON năm 2016

by DON

10510 07-02-2017

GALLERY (432) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10