NEW CONCEPT

PHÔI PHA

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio

NEWS & RETOUCH (105)

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Warrior

Warrior

by Duc Phan

2525 30-04-2017
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Xuân Bách

4944 30-04-2017
Bâng khuâng

Bâng khuâng

by Chung VN

5228 31-03-2017
Duyên Sen

Duyên Sen

by Huỳnh Giang

4449 31-03-2017
Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ

by Phan Trung

3974 28-02-2017

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10