NEW CONCEPT

Rừng xưa đã khép

Rừng xưa đã khép

Ảnh nude luôn là lời tự sự về một kiếp người nương nhờ chốn nhân gian. Đến với muôn trùng, con người chỉ như chấm bụi, vương vấn đôi chút rồi theo gió thoảng bay. Mọi nỗ lực sống của con người chỉ để cố khoác lên mình những lớp áo, rũ bỏ chúng đi là ta đang chìm vào thế giới ảnh nude. Xin mượn lời bài hát "Rừng xưa đã khép" của Trịnh Công Sơn để trải lòng phức cảm.


Photo: Nghiêng Song
Concept: Ảnh Nude

NEWS & RETOUCH (107)

GALLERY (461) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Warrior

Warrior

by Duc Phan

5223 30-04-2017
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Xuân Bách

6025 30-04-2017
Bâng khuâng

Bâng khuâng

by Chung VN

6416 31-03-2017
Duyên Sen

Duyên Sen

by Huỳnh Giang

7621 31-03-2017
Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ

by Phan Trung

4858 28-02-2017
Ảnh đẹp DON năm 2016

Ảnh đẹp DON năm 2016

by DON

17311 07-02-2017

GALLERY (461) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10