NEW CONCEPT

Ảnh đẹp offline tháng 5/2018, CHIỀU SÂN GA

Ảnh đẹp offline tháng 5/2018, CHIỀU SÂN GA

Sáng 25/11/2017 tuyến bus sông Sài Gòn (Bạch Đằng – Linh Đông) chính thức đi vào hoạt động, mở ra cho người dân thành phố tuyến giao thông mới với những cảnh quan trên sông nước tuyệt đẹp.


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Greenlines DP, Saigon
Concept: DOF offline 5/2018

NEWS & RETOUCH (101)

GALLERY (422) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vườn nhà có hoa

Vườn nhà có hoa

by Thien Phuc

1640 13-10-2016
Áo Bà Ba

Áo Bà Ba

by Nghiêng Song

1624 28-09-2016
Cô gái Mùa Thu

Cô gái Mùa Thu

by Nghiêng Song

2057 23-07-2016

GALLERY (422) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10