NEW CONCEPT

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

“Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi?”


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Cv. Tao Đàn
Concept: Trung Thu

NEWS & RETOUCH (102)

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Suối Yến mộng ảo

Suối Yến mộng ảo

by Ha Hai

3215 27-10-2016
Cô gái bánh mì

Cô gái bánh mì

by Thien Phuc

1701 27-10-2016
Vườn nhà có hoa

Vườn nhà có hoa

by Thien Phuc

1700 13-10-2016
Áo Bà Ba

Áo Bà Ba

by Nghiêng Song

1771 28-09-2016
Cô gái Mùa Thu

Cô gái Mùa Thu

by Nghiêng Song

2516 23-07-2016

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10