NEW CONCEPT

Tâm sự đêm trăng

Tâm sự đêm trăng

"Tôi thích làm bạn với thơ

Thích vui với gió thích buồn với mây

Mây bay tôi cũng muốn bay

Hồn thơ gọi gió cho tôi bay cùng"


Model: Dương Thanh
MakeUp: Dolly Ngọc
Photo: Nghiêng Song
Location: DOF Studio
Concept: Hằng Nga

NEWS & RETOUCH (85)

GALLERY (397) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dáng sen

Dáng sen

by Chan Hong Vuong

2079 13-06-2016
Nỗi nhớ anh

Nỗi nhớ anh

by Tri N M Nguyen

1341 21-04-2016
Country Girl

Country Girl

by Max Nguyen

2409 24-03-2016
Tìm Về

Tìm Về

by Trần Nhân

1808 21-03-2016

GALLERY (397) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10