NEW CONCEPT

PHÔI PHA

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio

NEWS & RETOUCH (105)

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cô gái Mùa Thu

Cô gái Mùa Thu

by Nghiêng Song

2904 23-07-2016
Chân dung nhiếp DOF

Chân dung nhiếp DOF

by DOFVIET

3866 23-06-2016

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10