NEW CONCEPT

Rừng xưa đã khép

Rừng xưa đã khép

Ảnh nude luôn là lời tự sự về một kiếp người nương nhờ chốn nhân gian. Đến với muôn trùng, con người chỉ như chấm bụi, vương vấn đôi chút rồi theo gió thoảng bay. Mọi nỗ lực sống của con người chỉ để cố khoác lên mình những lớp áo, rũ bỏ chúng đi là ta đang chìm vào thế giới ảnh nude. Xin mượn lời bài hát "Rừng xưa đã khép" của Trịnh Công Sơn để trải lòng phức cảm.


Photo: Nghiêng Song
Concept: Ảnh Nude

NEWS & RETOUCH (107)

GALLERY (461) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Suối Yến mộng ảo

Suối Yến mộng ảo

by Ha Hai

7120 27-10-2016
Cô gái bánh mì

Cô gái bánh mì

by Thien Phuc

3947 27-10-2016
Vườn nhà có hoa

Vườn nhà có hoa

by Thien Phuc

2405 13-10-2016
Áo Bà Ba

Áo Bà Ba

by Nghiêng Song

3236 28-09-2016

GALLERY (461) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10