NEW CONCEPT

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

“Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi?”


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Cv. Tao Đàn
Concept: Trung Thu

NEWS & RETOUCH (102)

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dáng sen

Dáng sen

by Chan Hong Vuong

3603 13-06-2016
Nỗi nhớ anh

Nỗi nhớ anh

by Tri N M Nguyen

1787 21-04-2016
Country Girl

Country Girl

by Max Nguyen

3142 24-03-2016
Tìm Về

Tìm Về

by Trần Nhân

2514 21-03-2016

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10