NEW CONCEPT

Rừng xưa đã khép

Rừng xưa đã khép

Ảnh nude luôn là lời tự sự về một kiếp người nương nhờ chốn nhân gian. Đến với muôn trùng, con người chỉ như chấm bụi, vương vấn đôi chút rồi theo gió thoảng bay. Mọi nỗ lực sống của con người chỉ để cố khoác lên mình những lớp áo, rũ bỏ chúng đi là ta đang chìm vào thế giới ảnh nude. Xin mượn lời bài hát "Rừng xưa đã khép" của Trịnh Công Sơn để trải lòng phức cảm.


Photo: Nghiêng Song
Concept: Ảnh Nude

NEWS & RETOUCH (107)

GALLERY (461) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cô gái Mùa Thu

Cô gái Mùa Thu

by Nghiêng Song

4658 23-07-2016
Chân dung nhiếp DOF

Chân dung nhiếp DOF

by DOFVIET

5317 23-06-2016
Lady in black

Lady in black

by Lê Hồng Trang

2328 22-06-2016

GALLERY (461) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10