NEW CONCEPT

Tâm sự đêm trăng

Tâm sự đêm trăng

"Tôi thích làm bạn với thơ

Thích vui với gió thích buồn với mây

Mây bay tôi cũng muốn bay

Hồn thơ gọi gió cho tôi bay cùng"


Model: Dương Thanh
MakeUp: Dolly Ngọc
Photo: Nghiêng Song
Location: DOF Studio
Concept: Hằng Nga

NEWS & RETOUCH (85)

GALLERY (397) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hoa xuân ca

Hoa xuân ca

by DOF & Friends

939 15-02-2016
Mỹ Nhân Kế

Mỹ Nhân Kế

by Tran Huu Chuong

2010 27-12-2015

GALLERY (397) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10