NEW CONCEPT

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

“Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi?”


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Cv. Tao Đàn
Concept: Trung Thu

NEWS & RETOUCH (102)

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hoa xuân ca

Hoa xuân ca

by DOF & Friends

1220 15-02-2016
Mỹ Nhân Kế

Mỹ Nhân Kế

by Tran Huu Chuong

2651 27-12-2015

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10