NEW CONCEPT

PHÔI PHA

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio

NEWS & RETOUCH (105)

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Country Girl

Country Girl

by Max Nguyen

3592 24-03-2016
Tìm Về

Tìm Về

by Trần Nhân

2772 21-03-2016
Hoa xuân ca

Hoa xuân ca

by DOF & Friends

1366 15-02-2016
Mỹ Nhân Kế

Mỹ Nhân Kế

by Tran Huu Chuong

2973 27-12-2015

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10