NEW CONCEPT

Ảnh đẹp offline tháng 5/2018, CHIỀU SÂN GA

Ảnh đẹp offline tháng 5/2018, CHIỀU SÂN GA

Sáng 25/11/2017 tuyến bus sông Sài Gòn (Bạch Đằng – Linh Đông) chính thức đi vào hoạt động, mở ra cho người dân thành phố tuyến giao thông mới với những cảnh quan trên sông nước tuyệt đẹp.


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Greenlines DP, Saigon
Concept: DOF offline 5/2018

NEWS & RETOUCH (101)

GALLERY (422) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hoa xuân ca

Hoa xuân ca

by DOF & Friends

1159 15-02-2016
Mỹ Nhân Kế

Mỹ Nhân Kế

by Tran Huu Chuong

2549 27-12-2015

GALLERY (422) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10