NEW CONCEPT

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúc thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó”

(Ly rượu mng – Phm Đình Chương)


Model: Miss Spring & more
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2019

NEWS & RETOUCH (105)

GALLERY (432) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Country Girl

Country Girl

by Max Nguyen

3359 24-03-2016
Tìm Về

Tìm Về

by Trần Nhân

2642 21-03-2016
Hoa xuân ca

Hoa xuân ca

by DOF & Friends

1297 15-02-2016
Mỹ Nhân Kế

Mỹ Nhân Kế

by Tran Huu Chuong

2795 27-12-2015

GALLERY (432) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10