NEW CONCEPT

Tâm sự đêm trăng

Tâm sự đêm trăng

"Tôi thích làm bạn với thơ

Thích vui với gió thích buồn với mây

Mây bay tôi cũng muốn bay

Hồn thơ gọi gió cho tôi bay cùng"


Model: Dương Thanh
MakeUp: Dolly Ngọc
Photo: Nghiêng Song
Location: DOF Studio
Concept: Hằng Nga

NEWS & RETOUCH (85)

GALLERY (397) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Love Story

Love Story

by Trần Thái Châu

2005 22-07-2015
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Anh Luận

2218 13-07-2015
Đôi mắt

Đôi mắt

by Tiến Huỳnh

1369 05-06-2015

GALLERY (397) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10