NEW CONCEPT

Rừng xưa đã khép

Rừng xưa đã khép

Ảnh nude luôn là lời tự sự về một kiếp người nương nhờ chốn nhân gian. Đến với muôn trùng, con người chỉ như chấm bụi, vương vấn đôi chút rồi theo gió thoảng bay. Mọi nỗ lực sống của con người chỉ để cố khoác lên mình những lớp áo, rũ bỏ chúng đi là ta đang chìm vào thế giới ảnh nude. Xin mượn lời bài hát "Rừng xưa đã khép" của Trịnh Công Sơn để trải lòng phức cảm.


Photo: Nghiêng Song
Concept: Ảnh Nude

NEWS & RETOUCH (107)

GALLERY (461) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Country Girl

Country Girl

by Max Nguyen

5166 24-03-2016
Tìm Về

Tìm Về

by Trần Nhân

3374 21-03-2016
Hoa xuân ca

Hoa xuân ca

by DOF & Friends

2009 15-02-2016
Mỹ Nhân Kế

Mỹ Nhân Kế

by Tran Huu Chuong

3926 27-12-2015

GALLERY (461) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10